Skye C. Cleary

Skye C. Cleary është drejtore e Qendrës për Narrativa të Reja në Filozofi në Columbia
University dhe autore e Ekzistencializmi dhe Dashuria Romantike [Existentialism and
Romantic Love],
2015