Shemsi Jashari

Shemsi Jashari është drejtor Ekzekutiv i Organizatës Jo Qeveritare Demokracia Fillon Këtu (DFK), në Komunën e Podujevës. Ai ka përfunduar studimet Master në Fakultetin Juridik në drejtimin E drejta Ndërkombëtare në Austri.