Sait Saiti

Sait N. Saiti (1991) merakli i punëve të kulturës, librar për ndoca vjet, me ndonjë redaktim e përkthim. Ish-student i shkencave politike në universitetin e Padovas, ndjekës laik i gjuhëve klasike biblike në Seminarin Ndërdioqezan të Shkodrës.