Rushit Arifi

Rushit Arifi është specialist i të pamurit të dëmtuar (low vision). Me origjinë nga Rumanishta e Kosovës, që nga viti 1993 Rushiti e ushtron profesionin e tij në Suedi. Qytetar aktiv në të dy vendet, ai është i pasionuar pas shkencës, arsyes dhe politikës. Rushiti po ashtu është ateist aktiv. 

nga autori