Rrita Pula

Rrita Pula është arkitekte dhe urbaniste. Si bursiste e programit Erasmus Mundus Joint Master Degrees, ajo ka përfunduar studimet Master 4Cities në Studime Urbane, një program interdisciplinar mes Vrije Universiteit Brussel, Université Libre de Bruxelles, Universität Wien, København Universitet, Universidad Complutense de Madrid dhe Universidad Autónoma de Madrid. Studimet diplomike i ka përfunduar për Arkitekturë në Universitetin e Prishtinës dhe atë Politeknik të Krakovës. Aktualisht, Rrita jeton dhe vepron në Kopenhagë të Danimarkës

nga autori