Rrezarta Duraku Rizaj

Rrezarta Duraku Rizaj është koordinatore e rrjetit qëndror mobil mNGN në Telekomin e Kosovës. Ajo ka përfunduar fakultetin e inxhinierisë së telekomunikacionit në Universitetin e Prishtinës dhe masterin e administrimit të biznesit (MBA) në Universitetin e Sheffield-it të Anglisë– dega në Selanik. Gjatë punës në Telekom është përfshirë në projektet e mirëmbajtjes dhe zhvillimit të rrjetit mobil. Në moshë të hershme ka botuar dy libra me poezi. Së fundmi është propozuar nga Qeveria e Kosovës si anëtare e bordit në Autoritetin Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP).