Rezarta Delibashzade

Rezarta Delibashzade është menaxhere e programit në Institutin Demokraci për zhvillim, dhe menaxhon projektin ‘Avancimi i proceseve demokratike’. Fushat kryesore që mbulon në organizatë janë Zgjedhjet dhe partitë politike, Rritja e pjesëmarrjes së grave në ekonomi të tregut si dhe Interesi Publik)