Roni Idrizaj

Roni Idrizaj është i diplomuar në Shkenca Politike në Universitetin e Prishtinës. Ai është drejtor ekzekutiv i Sbunker. Për dy vite ka menxhuarin programin TruAktiv të Sbunker, ka qenë koordinator nacional  i rrjetit ndërkombëtar Students For Liberty – dega në Kosovë dhe alumni në projektin e OSBE-së “Fuqizimi i përfshirjes së rinisë në vendimmarrje”.

Aktivizmi i tij në sektorin e shoqërisë civile zhvillohet si vullnetar në organizata që kanë për fokus integrimin e komuniteteve pakicë në shoqërinë kosovare, mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të individit.

Ai është njëri nga themeluesit e iniciativës “SpeakOut” dhe ka qenë koordinator në iniciativën #MerrFrymë.