Rob Schmitz

Rob Schmitz është korrespodent ndërkombëtar i "NPR" me seli në Berlin, ku ai mbulon tregimet e njerëzve të një rajoni të gjerë duke llogaritur të kaluarën e tij ndërsa përpiqet ta drejtojë botën drejt një të ardhme më të ndritur. Nga baza e tij në zemër të Evropës, Schmitz ka mbuluar menaxhimin e nivelit të lartë të Gjermanisë të pandemisë COVID-19, ngritjen e politikës nacionaliste të krahut të djathtë në Poloni dhe ndikimin e qeverisë kineze brenda Republikës Çeke.