Ridona Berisha

Ridona Berisha është monitoruese e mediave në Sbunker. Gjithashtu është sociologe dhe punon si hulumtuese në kuadër të projekteve të ndryshme, të cilat kanë për bazë mbledhjen e kujtesës kolektive. Ridona është e diplomuar Universitetin e Prishtinës, Fakulteti Filozofik, në Departamentin e Sociologjisë dhe momentalisht vazhdon studimet Master në po të njejtin drejtim.