Radosveta Vasileva

Dr. Radosveta Vasileva është një juriste bullgare, hulumtimet e së cilës përfshijnë të drejtën e BE-së dhe të drejtën komparative publike dhe private. Ajo gjithashtu ka blogun e saj [radosvetavassileva.blog] kushtuar sundimit të ligjit në Bullgari. Ajo ka botuar në Euronews, EUobserver, New Eastern Europe, Brussels Times dhe të tjerë. Ajo ka një doktoraturë në Drejtësi nga University College London (MB), një Master në Drejtësi nga Science Po Paris (Francë), një Master në Drejtësi nga Université Paris Panthéon-Sorbonne (Francë), dhe një Diplomë Bachelor në Marrëdhëniet Ndërkombëtare nga Universiteti Tufts (SHBA).