Qëndrim Gashi

Qëndrim Gashi është profesor i matematikës në Universitetin e Prishtinës. Ai ka përfunduar studimet master në Universitetin e Kembrixhit dhe ka përfunduar doktoratën në Universitetin e Çikagos. Në të kaluarën ka qenë ligjërues në Universitetin e Çikagos, këshilltar i Politikave të Jashtme i presidentit të Kosovës, konsulent për GIZ, USAID dhe trajner i matematikës financiare për ProCredit Bank. Ai ka disa publikime shkencore në fushën e matematikës dhe interesi i tij kërkimor janë teoria e reprezantimit, gjeometria algjebrike, teoria e numrave dhe aspektet e saj kombinatorike.