Qëndresa Prapashtica

Qëndresa është një psikologe klinike me përvojë të punës në industrinë e burimeve njerëzore. Ajo merret me publicistikë dhe shkrime letrare dhe u diplomua në ZPTN - Qendra për Traumatologji dhe Traumaterapi - Niedersachen, Gjermani.