Peter Tapajner

Peter Tapajner është një fermer profesionist organik i mollëve me 50 vjet përvojë në Tirolin e Jugut, Itali, dhe konsulent për praktikat e mira bujqësore në prodhimin bio të frutave.