Patrick Wintour

Patrick Wintour është një gazetar britanik dhe redaktor diplomatik i gazetës "The Guardian".