Paris Guri

Parisi është i diplomuar në “Shkencë Politike dhe Diplomaci” në Kolegjin AAB. Aktualisht ndjek studimet master në “Administratë Publike dhe Integrime Europiane” në Universitetin e Prishtinës. Parisi është njëri nga themeluesit e iniciativës “Republika KsKs” dhe është aktivist i të drejtave të njeriut. Aktualisht është asistent i projekteve në Sbunker.