Pajtim Zeqiri

Pajtimi është student i Masterit në fushën e Të Drejtave të Njeriut dhe Multikulturalizmit në Universitetin e Norvegjisë Juglindore.