Ornela Liperi

Ornela Liperi është kryeredaktore e revistës Monitor, e vetmja revistë javore ekonomike në Shqipëri që nga viti 2002 dhe redaktore e portalit ekonomik www.monitor.al  që nga viti 2012. Ka diplomuar në vitin 1997 në Tiranë në Fakultetin Ekonomik (Marketing). Posedon MBA për "Menaxhimin e Korporatave" nga Instituti Francez i Administratës, Tiranë dhe Universiteti në Bordo, Francë. (Diplomën e ndan Universiteti në Bordo, Francë) dhe është studiues akademik në Universitetin e Oksfordit, Britani e Madhe, tani më gjashtë muaj. Është autor i disa punimeve kërkimore, studimeve, artikujve dhe botimeve mbi situatën makroekonomike në Shqipëri dhe procesin e integrimit.