Nur Çeku

Nur Çeku është doktorant në drejtimin kushtetutës administrativ në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës. Fokus kryesor të hulumtimit ka drejtësinë kushtetuese, studimet parlamentare dhe sundimin e ligjit. Në periudhën 2013-2015, ka kryer kursin  e lartë ekzekutiv për studime parlamentare në McGill University, ndërsa në vitin 2019, ka kryer një program të punës praktike në Komisionin për Çështje Kushtetuese të Parlamentit Evropian, AFCO Committee).