Nora Hasani Llapashtica

Nora Hasani Llapashtica shkruan për ndikimin e iniciativave qytetare në ndryshimin e ligjeve, për politika sociale edhe çështje të nënës dhe femijës.  Nora ka përvojë paraprake si gazetare dhe hulumtuese në radio, TV dhe shtyp dhe ka botuar shkrime në Balkan Insight të Rrjetit Ballkanik të Gazetarisë Hulumtuese, gazetën britaneze The Independent si dhe në gazeta kosovare. Veç kësaj, ajo është producente e disa filmave dokumentarë dhe ka botuar një libër për fëmijë. 

nga autori