Nora Jusufi

Nora Jusufi është ekonomiste e zhvillimit dhe aktiviste feministe. Aktualisht ajo punon si hulumtuese në Institutin GAP në Prishtinë. Nora ka punuar kryesisht me organizata jo-qeveritare duke bërë  hulumtime në fushën e prokurimit, qasjes në drejtësi, ekonomisë dhe politikave publike.