Njomza Haxhibeqiri

Njomza Haxhibeqiri është aktiviste e shoqërisë civile e angazhuar në projekte të ndryshme lidhur me të drejtat e njeriut në Kosovë. Ka të mbaruar studimet post-diplomike në të Drejtën Ndërkombëtare Publike me specializim në paqe, drejtësi dhe zhvillim nga Universiteti Leiden.