Nedim Sejdinoviq

Nedim Sejdinoviq është gazetar dhe shkrimtar nga Novi Sadi. Autor i librave në prozë dhe eseistikë, ai bashkëpunon me disa media në rajon. Merret me monitorimin dhe analizën e situatave politike, mediatike dhe kulturore në Ballkan.