Mujë Xhekaj

Mujë Xhekaj, është student në Fakultetin e Arteve, Dega Aktrim në vitin e dytë të studimeve. Përveç aktirimit Xhekaj merret me aktivizëm dhe vullnetarizëm në Komunën e Drenasit.