Mrika Aliu

Mrika është Drejtoreshë Ekzekutive e Aksionit për Nëna dhe Fëmijë (ANF), fondacion ky humanitar që zhvillon programe shëndetësore për nënat dhe fëmijët në Kosovë. Ajo është gjithashtu student e Masterit në Shëndetin Publik në Dartmouth College në SH.B.A. (Institutin e Dartmouth për Politika Shëndetësore dhe Praktikë Klinike) universitet i shquar për politka shëndetësore.