Mirlind Behluli

Mirlind Behluli është studiues i marrëdhënies ndërkombëtare dhe shkencave politike. Që disa vite është pjesë e Institutit EdGuard si hulumtues në politikat e arsimit e së fundmi edhe ligjërues në Kolegjin Universum në Departamentin e Shkencës Politike dhe Juridikut. Momentalisht është kandidat për doktoraturë për marrëdhënie ndërkombëtare në Universitetin Istanbul Medeniyet në Turqi.