Mirishahe Syla

Mirishahe Syla është hulumtuese dhe aktiviste feministe. Ajo ka magjistruar në drejtimin Studime mbi Gratë dhe Gjininë në Universitetin "Northern Iowa" në SH.B.A. kurse studimet bachelor i ka përfunduar në drejtimin Shkenca Politike.