Miodrag Marinkovic

Miodrag Marinkovic studion Drejtësinë në Universitetin e Prishtinës. Aktualisht është Drejtor i Programit në OJQ AKTIV me seli në Mitrovicën e Veriut, autor dhe bashkëautor i politikave të shumta lidhur me pozitën e komunitetit serb në sistemin ligjor të Kosovës.