Miljo Ambien

Miljo Ambien është një personazh fiktiv ose i vërtetë - një jabanxhi i cili rrëfen për përjetimet e tija në Kosovë. 

nga autori