Milica Andric

Milica është drejtore e Sektorit për Politika në NGO AKTIV. Më herët, ajo ishte pjesë e programit të USAID-it, Democratic Effective Municipalities Initiative. Ajo ka dy vite përvojë mësimi të gjuhës angleze me fëmijë dhe të rritur, kurse ka diplomuar në degën e gjuhës dhe letërsisë angleze.