Mila Kisjova

Mila Kisjova është gazetare një kohë të gjatë dhe shkruan kryesisht për tema ekonomi - bankim dhe financa, tregun e punës, politika sociale. Nga viti 1997 deri në vitin 2010 ka punuar për gazetën financiare "Pari"(Paratë), pastaj për gazetën e përditshme kombëtare "Standard". Që nga fillimi i vitit 2017, është gazetare në gazetën "Sega"(Tani). Është  diplomuar në Institutin e Teknologjisë Kimike në Burgas, pastaj në Fakultetin e Gazetarisë në Universitetin e Sofjes "Shën Klementi i Ohrit ”. Në vitin 2003 përfundoi studimet e magjistraturës për Biznes dhe Administrim (MBA) në Universitetin e Siatëll, SHBA