Marko Savkoviç

Marko Savkoviç është drejtor ekzekutiv i Fondacionit BFPE për Shoqëri të Përgjegjshme në Beograd.