Mark Galeotti

Mark Galeotti është një lektor dhe shkrimtar në Londër, ai shkruan mbi krimin transnacional dhe çështjet e sigurisë ruse dhe është drejtor i konsulencës Mayak Intelligence.