Maria Berishaj

Maria Berishaj eshte Zyrtare Politike ne Zyren e Bashkimit Evropian/Zyres se Perfaqesesit Special te BE-se ne Kosove. Ajo ka mbaruar studimet Bachelor dhe Master te Sociologjise ne Universitetin e Prishtines, me fokus ne studimet mbi barazine gjinore.

Per shume vite ka punuar ne Organizaten per Bashkepunim dhe Siguri ne Evrope (OSBE) ku per fokus ka patur punen me Kuvendin e Kosoves, si dhe projekte te shumta te pjesemarrjes se grave ne politike.   Maria ka interest e vecante ne politike te jashtme dhe pjesemarrje te grave ne menaxhim te konfliktit dhe ndertim te paqes.