Makfire Alija

Makfire Alija është psikologe e akredituar nga Commission des Psychologues në Belgjikë, anëtare e British Psychological Society në Angli, si dhe anëtare e Association des Psychothérapeutes de Belgique. 

Ajo ka diplomuar ne Psikologji në The Open University të Anglisë, pastaj ka magjistruar në Politikë Ndërkombëtare në Centre Européen de Recherches Internationales et Stratégiques në Bruksel. Së fundi, ajo ka mbaruar edhe magjistraturën në Shkencat e Piskologjisë Organizative në University of London në Angli.

Jeton dhe punon në Belgjikë.