Lulzim Krasniqi

Lulzim Krasniqi është ekspert për çështje evropiane. Ai ka përvojë të konsiderueshme të angazhimit profesional në politika publike, zhvillim të qëndrueshëm, reforma ekonomike dhe përmirësim të mjedisit afarist. Ka punuar në projekte në sektorin publik dhe privat si dhe në organizata të shoqërisë civile.