Luljeta Plakolli-Kasumi

Luljeta është profesoreshë në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës, ku ligjëron lëndët e të drejtës së pronësisë intelektuale, të drejtës tregtare dhe kontraktore dhe të drejtës së arbitrazhit. Fusha e saj e specializimit është pronësia intelektuale (PI), dhe fokusi aktual kërkimor është ndërlidhja në mes të PI, metaversit dhe Inteligjencës Artificiale (AI).