Lule Bahtiri

Lule Bahtiri ka përfunduar studimet Bachelor në Universitetin Amerikan në Kosovë, në degën Ekonomi dhe Statistikë. Ajo ka qenë e angazhuar në kompani dhe organizata lidere si Pro Credit Bank, IPKO Telecommunications, Public International Law and Policy Group (PILPG) dhe AUK, kurse përgjatë vitit të kaluar, ajo ka punuar si zyrtare e programeve për Filantropi dhe Zhvillim të qëndrueshëm në Forumin për Iniciativë Qytetare (FIQ). Prej gushtit 2016, Lulja do të vazhdojë studimet për Zhvillim Ekonomik në Vanderbilt University, si përfituese e bursës së programit Transformational Leadership Program- Scholarships and Partnerships të USAID.