Lirim Mehmetaj

Lirim Mehmetaj ka përfunduar studimet Bachelor në Universitetin “Hasan Prishtina” në Fakultetin Filozofik, drejtimi Shkenca Politike. Është në përfundim të studimeve Master në Politikë Ndërkombëtare, po në Universitetin e Prishtinës.