Lirim Gashi

Lirim Gashi është jurist i diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë si dhe historian i diplomuar në Fakultetin Filozofik në Universitetin e Prishtinës. Është magjistër i të drejtës ndërkombëtare. Aktualisht punon si avokat në zyrën e tij të avokatisë.