Lirik Veselaj

Lirik Veselaj është i lindur më 21.02.1998 në Suharekë. Është student i Fakultetit Juridik të Universitetit të Prishtinës. Krahas angazhimit në Fakultet, ai punon si Zyrtar në një Kompani që ofron shërbime nga Siguria dhe Shëndeti në Punë, si dhe është njohës i mirë i fushës.