Liridona Sijarina

Liridona Sijarina është aktiviste feministe që punon në avancimin e drejtësisë shoqërore dhe barazisë gjinore në Kosovë. E diplomuar në Shkenca Politike nga Universiteti i Prishtinës, aktualisht ajo punon në Qendrën Kosovare për Studime Gjinore si Menaxhere e Projektit. Më parë ajo ka qenë e angazhuar në Rrjetin e Grave të Kosovës dhe Women 4 Women në projekte që adresojnë të drejtat socio-ekonomike të grave.