Lekë Batalli

Lekë Batalli është jurist. Përmes bursës Fulbright studimet postdiplomike i ka kryer në Universitetin e Notre Dame. Aktualisht është i angazhuar si hulumtues në Grupin për Studime Juridike dhe Politike, dhe si bashkëpunëtor i jashtëm tek zyra ligjore Kika & Associates.

nga autori