Ledi Shamku-Shkreli

Ledi Shamku-Shkreli është gjuhëtare e profilizuar në Sociolinguistikë, por po aq e interesuar në lamij si Etnoliguistikë e Kulturë gjuhe. Autore e një vargu punimesh studimore, sot ndan kohën mes Bolonjës e Tiranës. Pedagoge titullare në Universitetin e Bolonjës për lëndët “Sociolinguistica” dhe “Lingua e Cultura Albanese”, si edhe kërkuese shkencore pranë Akademisë së Studimeve Albanologjike (ASA) në Tiranë.