Kushtrim Istrefi

Dr. Kushtrim Istrefi është  profesor asistent i të drejtave të njeriut dhe të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Utrehtit.

nga autori