Kushtrim Istrefi

Dr. Kushtrim Istrefi është ligjërues i të Drejtës Ndërkombëtare për të Drejtat e Njeriut në Riga Graduate School of Law.

nga autori