Ksenija Miloviç

Ksenija Miloviç është anëtare e bordit kryesor të partisë politike opozitare Demos. Po,ashtu anëtare e kryesisë së Forumit të Grave dhe anëtar i rrjetit politik në Mal të Zi. Ksenijia angazhohet kryesisht për realizimin e të gjitha çështjeve sociale që mund të kontribuojnë për t'u bërë një shoqëri me mundësi të barabarta për të gjithë.