Krenar Gashi

Krenar Gashi është studiues i shkencës sociale, aktualisht doktorant në shkencë politike në Universitetin e Gentit në Belgjikë. Fokus i studimeve të tij janë diskursi, pushteti dhe demokracia, mirëpo si ish aktivist dhe ekspert i medias, ai poashtu kontribuon në studimet e medias dhe kritikën e sferës publike. Krenari jeton në Bruksel.

nga autori