Katarina Tadic

Katarina Tadic ka përvojë tetëvjeçare duke punuar në sektorin civil në Serbi dhe rajon. Ajo i ka 
përfunduar studimet në Fakultetin e Shkencave Politike dhe më pas ka bashkëpunuar me zyrën e 
Friedrich Ebert Stiftung në Beograd. Për tre vjet, ajo ka qenë e angazhuar si hulumtuese në Qendrën për 
Politika Evropiane në lidhje me reformën e administratës publike dhe politikat publike. Falë një burse 
Chevening nga Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar, ajo përfundoi studimet MA për hulumtimin e 
politikave publike në Universitetin Bristol. Ajo aktualisht punon si menaxhere programi në Fondin 
Evropian për Ballkanin në Beograd. Atë mund ta ndiqni në @katarinatadic_