Kaltrina Pajaziti

Kaltrina Pajaziti është magjistre e shkencave të Kriminologjisë dhe Drejtësisë Kriminale nga Portland State University, SHBA dhe është anëtare e Honor Society of Criminal Justice Society of America. Kaltrina ka punuar me Sistemin e Burgjeve në SHBA, kurse në Kosovë ka punuar si ligjëruese dhe eksperte në draftimin e Strategjisë për ESP. Fokusi I hulumtimeve të saj janë burgjet e veçanërisht programet e deradilakizmit në burgje. Punimet e saj janë prezentuar në konferenca të ndryshme në Turqi, Sllovaki, Holandë dhe UK. Kaltrina ka ndjekur kurse edhe në Harvard University hed Georg Town University (via Edx).  Aktualisht Kaltrina është udheheqëse e Institutit për Kriminologji dhe Kriminalistikë.